IMPLANTY
DENTYSTYCZNE

OD 14 LAT

IMPLANTY

Implant stomatologiczny, inaczej wszczep - to wykonana z tytanu śruba, która zastępuje korzeń brakującego zęba, w przeciwieństwie do tradycyjnej protetyki odbudowa jednego lub kilku zębów nie wymaga szlifowania zdrowych zębów sąsiednich. Na takiej śrubie, po okresie zrostu z kością czyli wygojenia tzw. osseointegracji, lekarz wykonuje odbudowę na implantach - koronę protetyczną.

Zalety implantów:

 • przywrócenie funkcji i estetyki naturalnego uzębienia,
 • zachowanie stosownego do wieku wyglądu twarzy,
 • minimalizacja zaniku kości,
 • redukcja potrzeby szlifowania sąsiednich naturalnych zębów.

Przed zabiegiem

Zabieg implantacji poprzedzony jest wywiadem lekarskim oraz badaniem klinicznym. Na podstawie zdjęcia pantomograficznego i tomografii komputerowej stomatolog ocenia jakości i grubości kości, która stanowi podłoże dla wszczepu implantologicznego.

Wskazania:

 • brak pojedynczego zęba,
 • braki międzyzębowe o różnej rozpiętości w żuchwie i w szczęce,
 • bezzębie całkowite,
 • brak zawiązka lub zawiązków zębów stałych,
 • nie tolerowanie protez konwencjonalnych.

W trakcie

Wszczepienie implantów jest bezbolesne, wykonuje się w znieczuleniu miejscowym (takim samym jak przy leczeniu próchnicy) i nie ma potrzeby wykonywania tego zabiegu w narkozie ogólnej. Implantację jednej śruby porównuje się często do usunięcia zęba jednokorzeniowego, w rzeczywistości zabieg jest jeszcze bardziej łagodny.

Najczęściej procedura wszczepienia jest dwuetapowa:

 1. wszczepienie implantu,
 2. okres integracji implantu z kością (osteointegracja) od 2 do 4 miesięcy,
 3. osadzenie uzupełnienia protetycznego (np. korony, mostu) na implancie.

Zabieg wszczepienia pojedynczego implantu trwa ok. 30-40 minut, wygląda tak samo w przypadku wszczepienia dwóch, jak i kilku implantów. Zwykle nie ma przeciwwskazań by lekarza mógł założyć kilka implantów w czasie jednej wizyty.

Po zabiegu

Po wszczepieniu implantów można po 2h od zabiegu można jeść (pokarmy o miękkiej konsystencji), tego samego dnia wrócić do pracy. Po zabiegu lekarz zaleca osłonowo antybiotyk. Następnego dnia może wystąpić opuchlizna i niewielkie dolegliwości bólowe. Można sobie jednak z nimi poradzić dostępnymi bez recepty środkami przeciwbólowymi.

Wymagany czas integracji implantu z kością (osteointegracja) zależy od indywidualnych predyspozycji pacjenta i stanu jego kości, zazwyczaj trwa od 2 do 6 miesięcy. W przypadku braku integracji możliwe jest ponowne wszczepienie implantu. Pacjent z powodu braku integracji z kością nie odczuwa żadnych dolegliwości.

W niektórych przypadkach można od razu (2-3 dni po zabiegu) zamocować stały łącznik protetyczny i koronę. Jeżeli nie jest to możliwe, na okres gojenia lekarz zakłada "uzupełnienie tymczasowe", aby pacjent nie odczuwał w tym czasie dyskomfortu estetycznego.

Doświadczenie

Leczenie implantologiczne stosowane jest już od około 40 lat. Ja sam stosuję je od 14 lat, a swój pierwszy implant założyłem pod nadzorem specjalistów w Paryżu, zaraz po skończeniu studiów w 1999 roku. Ten implant, podobnie jak wszystkie pozostałe, nadal służy pacjentowi. Doświadczenie pokazuje, iż w przypadku odpowiedniej diagnostyki oraz wysokiej klasy instrumentarium zabiegi implantacji są całkowicie bezpieczne.

Stosuję tylko najwyższej jakości instrumentarium do implantologii wykorzystywane m.in. w renomowanych klinikach Paryża, w Niemczech i USA. Stosuję obecnie 2 systemy implantów - francuski i niemiecki. Są one całkowicie bezpieczne, spełniają najwyższe standardy jakości. Jeżeli chodzi o pozostały wykorzystywany przeze mnie sprzęt jaki i biomateriały do regeneracji kości są to produkty pochodzące z Niemiec, USA i Francji.

Copyright©2013 STUDIO ALBERT DESIGN